Ostatní činnosti

Kromě typicky zemědělských služeb se na farmě zabýváme odchovem asi 1.000 kusů bažantí zvěře.

K této mimoprodukční aktivitě využíváme svojí soukromou honitbu, která vznikla sdružením orné a lesní půdy jednotlivých vlastníků. Velikost současné honitby je 1.150 ha, z toho je cca 80 ha lesních pozemků.V zimních měsících nabízíme pro skupiny tuzemských i zahraničních hostů poplatkové bažantí hony s veškerým mysliveckým zázemím.

Toto malbné údolí je stvořené pro odchov a lov bažantí a spárkaté zvěře.

Bez názvu