Rostlinná výroba

Na naší farmě obhospodařujeme od roku 1992 cca 580 ha zemědělské půdy. Většinou se jedná o ornou půdu s výborným bonitním zatříděním.

V rostlinné výroběje je 500 ha orné půdy využíváno na pěstování tržních komodit (pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka ozimá, cukrovka). Celý systém pěstování tržních komodit je založen na intenzivním způsobu hospodaření, kde je v plné míře využíváno nejnovějších trendů v oblasti komplexní agrotechniky s výraznou pomocí poradenské firmy N.Ú. AGRAR .